Speciālā izglītība 9.3. Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā?


10

Lejupielādēt visu

Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Latvijas apdzīvotība un apdzīvojums

Apraksts

4

Demogrāfiskie un migrācijas procesi Latvijā

Apraksts

5

Demogrāfiskie un migrācijas procesi Latvijā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Apdzīvotās vietas veidošanās un attīstība

Mācību projekts

7

Demogrāfiskie un migrācijas procesi

Mācību spēle

8

Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā?

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

9

Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

10

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā?” ir trešais apgūstamais temats ģeogrāfijā 9. klasē. Skolēni veido izpratni par demogrāfiskajiem un migrācijas procesiem, lauku un pilsētu apdzīvojumu, to telpiskajām likumsakarībām Latvijā un pasaulē. Ar/bez skolotāja palīdzības iegūst teritorijas demogrāfiskos un migrācijas procesus raksturojošus datus, izmantojot tiešsaistes datubāzes un tematiskās kartes, spriež par iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņām un atšķirībām dažādās teritorijās. Ar skolotāja palīdzību pēta vienas Latvijas apdzīvotās vietas vai administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas, apkopojot iegūtos datus no elektroniskajām datubāzēm, tematiskajām kartēm, interneta resursiem, lai secinātu par apdzīvotās vietas nākotnes attīstības iespējām. Izglītojamajiem, kuriem ir grūtības sarežģītāka mācību materiāla apguvē, to vienkāršo. Piemēram, nelieto jēdzienu demogrāfiskie procesi, bet dzimstība, mirstība, mūža ilgums; migrācija – vienkārši izskaidro, ka iedzīvotāji pārvietojas uz citu dzīvesvietu u. c. Materiālā piedāvātos tekstus skolotājs var pārveidot - pievienot informāciju, attēlus, skaidrot vieglākā valodā u. c. Skolotājs var piedāvāt tekstus no mācību grāmatām, interneta vietnēm, preses izdevumiem par doto tematu (atbilstoši izglītojamo ar GAT spējām). Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-19
Skatīt LICENCI