3.5. Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam?


6

Lejupielādēt visu

Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam? Uzskates līdzeklis

Uzskates līdzeklis

3

Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam? Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam? Kritēriju lapa

Kritēriju lapa

5

Arhitektūra. Makets. Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Temata apguves mērķis: gūst izpratni par trim nozīmīgākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas arhitektūru gan atšķir no citām mākslām, gan vieno ar tām, lai uzsvērtu, ka arhitektūra ir māksla, kas ir praktiski nepieciešama gan cilvēkiem, gan jebkurai citai dzīvai radībai ikdienā.

Materiālu veidoja
2021-11-30
Skatīt LICENCI