1.4. Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?


9

Lejupielādēt visu

Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?

Atgādne

3

Algoritmi uzdevuma veikšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Algoritmiskā uzdevuma plānošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā veido un pieraksta algoritmus?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā strādā algoritmi? Pašvērtējums

Materiāli vērtēšanai

7

Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?

Vārdnīca

8

Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguve dod iespēju apgūt algoritmisko domāšanu – lasīt, pierakstīt, izpildīt un pārbaudīt algoritmu, lai algoritmiski izpildītu dotu uzdevumu.

Materiālu veidoja
2021-04-26
Skatīt LICENCI