Vidusskola. 5. Algebra I: Daļveida funkcija, algebriskās daļas.


7

Lejupielādēt visu

Algebra I: Daļveida funkcija, algebriskās daļas.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Algebra I: Daļveida funkcija, algebriskās daļas. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vienādojuma atrisināšana, izmantojot substitūciju

Mācīšanās stratēģijas

3

Daļveida funkcija, algebriskās daļas

Materiāli vērtēšanai

4

Darbības ar algebriskām daļām

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Daļveida funkcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Algebra I: Daļveida funkcija, algebriskās daļas. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks? Reālu situāciju un analītiskas sakarības starp lielumiem apraksta dažādi algebriskie modeļi, kā piemēram, algebriskas izteiksmes, vienādojumi un funkcijas. Protot veikt algebrisko modeļu ekvivalentos pārveidojumus, tos var izmantot vienādojumu risināšanā, prognozēt un spriest par procesa norisi un izdarīt pamatotus secinājumus un ieteikumus problēmas risināšanai. Daļveida funkcija dod iespēju modelēt reālas situācijas, kurās palielinoties vienam lielumam, otrs samazinās vai otrādi.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI