Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Vērtības mēri


9

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Vērtības mēri

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā aprēķināt atlaides veikalos

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Saldumu izmaksas

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Nauda

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Vērtības mēri

Uzdevumi / Vingrinājumi
Pieejams tikai skolotājiem

5

Vērtības mēri un darbības ar tiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Nauda

Mācību spēle

7

Kā aprēķināt atlaides veikalos

Atgādne

8

Dažādi lielumi un mēri. Vērtības mēri. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Tematā “Vērtības mēri” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Vērtības mēri” piedāvā saturisku kontekstu visam 7.–9. klašu posmam. Dotais temats tiek piedāvāts skolēniem 7.–9. klasē. Skolēni mācās veikt norēķinu darījumus ar skaidru naudu. Izmanto naudas vienības praktisku dzīves situāciju modeļos, piemēram, darbā ar iepirkuma čekiem, nolasa informāciju, sasaistot ar aritmētiskām darbībām. Nolasa un uzraksta naudas summas dažādu pierakstu veidā. Saskata un modelē dzīves situācijas, kurās nepieciešama darbošanās ar naudu. Skolēni pilnveido prasmi orientēties pazīstamās un jaunās situācijās, sasaista tās ar aritmētiskām darbībām, modelē variatīvus risinājumus Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-25
Skatīt LICENCI