2.1. Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos un nodarbotos ar vaļaspriekiem?


7

Lejupielādēt visu

Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos un nodarbotos ar vaļaspriekiem?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos un nodarbotos ar vaļaspriekiem? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Intereses un vaļasprieki

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Cilvēku raksturo…

Atgādne

4

Sava laika plānošana

Materiāli vērtēšanai

5

Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos un nodarbotos ar vaļaspriekiem? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Kā plānot savu laiku un mērķus, lai mācītos un nodarbotos ar vaļaspriekiem? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Cilvēks pavada brīvo laiku atbilstoši savām spējām un interesēm. Tāpēc skolēnam ir svarīgi prast izzināt savas spējas un intereses, lai sāktu izvirzīt mērķus nākotnei, kā arī plānotu savu mērķu sasniegšanu. Temata apguves laikā skolēnam piedāvāts uzzināt par dažādām profesijām nepieciešamām prasmēm un zināšanām, kā arī iespējām paplašināt savu pieredzi, izmēģinot dažādas nodarbes savu interešu un spēju attīstīšanai.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI