Svešvaloda (angļu, franču, vācu), beidzot 9. klasi. Valsts pārbaudes darba programma un paraugi


4

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Angļu valoda. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Franču valoda. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

3

Vācu valoda. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

4

Valsts pārbaudes darba (turpmāk – VPD) programma veidota kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots valsts pārbaudes darba vērtēšanas saturs, valsts pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji un nepieciešamo resursu un palīglīdzekļu nodrošinājums.

Materiālu veidoja
2022-09-07
Skatīt LICENCI