Vidusskola. 3. Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība.


12

Lejupielādēt visu

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība.

Norādījumi skolotājiem

1

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Zemes sistēmu mijiedarbība un Zemes virsmas izmaiņas

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Gadījuma izpēte. Pārtuksnešošanās Sāhelas zonā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Gadījuma izpēte. Saldūdens trūkums pasaulē

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Procesi un parādības litosfērā, atmosfērā, hidrosfērā un biosfērā, to ģeogrāfiskā izplatība

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Zemestrīces un cunami

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība. Vārdnīca

Vārdnīca

8

Endogēno procesu darbība, seismiskās aktivitātes un vulkānisma ģeogrāfiskā izplatība un sekas

Nobeiguma vērtēšanas darbs

9

Procesi hidrosfērā, saldūdens patēriņa struktūra un reģionālais sadalījums pasaulē

Nobeiguma vērtēšanas darbs

10

Globālās radiācijas bilance un procesi atmosfērā

Nobeiguma vērtēšanas darbs

11

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata ietvaros skolēni attīsta kompleksu izpratni par: 1) Zemes uzbūvi (ķīmiskās un fizikālās īpašības), lai skaidrotu Zemes dzīļu (endogēno) un ārējo (eksogēno) procesu darbību, pilnveidotu prasmes lietot kartogrāfiskos materiālus, statistikas datubāzes, ĢIS, nolasīt un grafiski attēlot informāciju; 2) procesiem hidrosfērā saistībā ar vietas klimatiskajiem apstākļiem un novietojumu uz Zemes, lai analizētu cēloņus un prognozētu radītos riskus un iespējamās klimata pārmaiņas; 3) atmosfēras mijiedarbību ar citām Zemes sistēmām, lai skaidrotu klimata pārmaiņu cikliskumu, cēloņus un radītās sekas dažādās teritorijās Latvijā un pasaulē.

Materiālu veidoja
2021-04-07

MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet AUTORU, MATERIĀLA nosaukumu un saiti uz šo lapu!

Skatīt LICENCI