1.2. Mana Latvija. Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot?


7

Lejupielādēt visu

Mana Latvija. Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Mana Latvija. Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Melodiskā līnija, 1 (I) un 2 (II) pakāpes. Vingrināšanās uzdevumi melodijas uztverei

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pusnots, ceturtdaļpauze

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Himna, mūzikas klausīšanās, muzicēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pašnovērtējums par tematu “Mana Latvija”

Kritēriju lapa

6

Mana Latvija. Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu

Materiālu veidoja
2021-02-22
Skatīt LICENCI