8.4. Vienatnē un starp cilvēkiem


8

Lejupielādēt visu

Vienatnē un starp cilvēkiem

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pilnveidot tekstveides prasmes?

Temata atsegums skolēnam

2

Mūsu draudzības stāsts

Jaunrades darbs

3

Stāsts: pašvērtēšanas tabula

Kritēriju lapa

4

Mana terminu vārdnīca: pārspriedums

Vārdnīca

5

Kā rakstīt instrukciju?

Atgādne

6

Mans mācību materiāls

Apraksts

7

Vienatnē un starp cilvēkiem. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Visi mācību materiālu komplektā piedāvātie materiāli nav darba lapas, t. i., nav jādrukā kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-06-15
Skatīt LICENCI