9.2. Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?


16

Lejupielādēt visu

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kādi faktori ietekmē saimniecības nozaru izvietojumu?

Atgādne

3

Saimniecības nozaru izvietojumu ietekmējošie faktori

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Praktiskais darbs “Piena pārstrādes rūpnīcas izveidošana”

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Praktiskā darba “Piena pārstrādes rūpnīcas izveidošana” vērtēšana Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

6

Praktiskais darbs “Tūrisma maršruta veidošana”

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Praktiskā darba “Tūrisma maršruta veidošana” vērtēšana Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

8

Pētnieciskais darbs “Pētījums mežā – A variants”

Pētniecības / Laboratorijas darbs

9

Pētnieciskais darbs “Pētījums mežā – B variants”

Pētniecības / Laboratorijas darbs

10

Pētnieciskais darbs “Pētījums mežā – C variants”

Pētniecības / Laboratorijas darbs

11

Pētnieciskā darba “Pētījums mežā” vērtēšana (plānošana, lauka darbs, datu apstrāde). Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

12

Pētnieciskā darba “Pētījums mežā” vērtēšana (pētījuma rezultātu komunicēšana). Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

13

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? Vārdnīca

Vārdnīca

14

Saimniecības nozares Latvijā

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

15

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

16

Temata apguve skolēnam ir nozīmīga, jo ļauj veidot izpratni par teritorijas saimniecības attīstības iespējām atkarībā no pieejamiem dabas un cilvēka resursiem, kā arī par saimniecības nozaru izvietojuma likumsakarībām Latvijā. Temata ietvaros ir būtiski attīstīt ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi.

Materiālu veidoja
2022-09-26
Skatīt LICENCI