7.4. Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?


8

Lejupielādēt visu

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Mākslīgais intelekts un darba tirgus

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Mērķa izvirzīšanas un sasniegšanas stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

4

Mērķa sasniegšanas stratēģija pasākuma organizēšanai

Mācīšanās stratēģijas

5

Sociālās akcijas plānošana, organizēšana un izvērtēšana 7.–9. klasē. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

6

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats cieši sasaucas ar 7.1. tematu par personības pilnveidi un īstermiņa mērķu izvirzīšanu, jo gada beigās skolēniem vajadzētu izvērtēt un prezentēt savu portfolio. Temata padziļinājums ir saruna par faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā un darbaspēka pietiekamību nākotnē, tādā veidā nonākot pie skolēnu ilgtermiņa mērķu izvirzīšanas, nākotnes profesijas prognozēšanas. Temata ietvaros var organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un skolēnus iesaistīt brīvprātīgajā darbā, piemēram, kāda vietējās kopienas pasākuma organizēšanā. Ja tiek organizēts pasākums, tad Brīvprātīgā darba likums uz skolēniem nav attiecināms, bet, ja skolēni tiek iesaistīti pasākumā kā brīvprātīgie, tad jāiepazīstas ar Brīvprātīgā darba likumā rakstīto. Brīvprātīgā darba likumā rakstīts, ka Brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt:

  1. biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām;
  2. valsts un pašvaldību iestādēm;
  3. politiskajām partijām un to apvienībām;
  4. sociālajiem uzņēmumiem. (12.10.2017. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 01.04.2018.)
Materiālu veidoja
2021-06-19
Skatīt LICENCI