Ģeogrāfija II augstākajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugs


7

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Datne skolēnu atbildēm (2. daļa problēmrisināšana – pētnieciskā darbība)

Valsts pārbaudes darba paraugs

3

Datne skolēnu atbildēm (2. daļa kartogrāfiskā materiāla veidošana)

Valsts pārbaudes darba paraugs

4

Datne ar izejas datiem (2. daļa problēmrisināšana – pētnieciskā darbība – fiziskā ģeogrāfija)

Valsts pārbaudes darba paraugs

5

Datne ar izejas datiem (2. daļa problēmrisināšana – pētnieciskā darbība – cilvēka ģeogrāfija)

Valsts pārbaudes darba paraugs

6

GIS dati. Datnes ar izejas slāņiem (2. daļa problēmrisināšana – pētnieciskā darbība – cilvēka ģeogrāfija)

Valsts pārbaudes darba paraugs

7

Valsts pārbaudes darba programma ir veidota kā teorētiskais ietvars valsts pārbaudes darbu izstrādei, lai nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā ir skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi valsts pārbaudes darbam, izmantojamie palīglīdzekļi un mācību satura apguves prasību indikatori.

Materiālu veidoja
2022-08-29
Skatīt LICENCI