Kārtošanas spēle. Secība. Cipri. Burti


1

Kārtošanas spēle

Interaktīvs mācību līdzeklis

1

Kārtošanas spēles pamatā ir spēja saskatīt informācijas vai norišu secību. Secība ir ļoti svarīga runas attīstībā, stāstītprasmes attīstībā, atmiņas un iztēles trenēšanā, procesu norises izpratnē. Secību var saskatīt pēc viena vai vairākiem aspektiem, piemēram, ciparu spēlē jāsaliek pareiza ciparu secība, mācot un nostiprinot prasmi skaitīt no 1 līdz 20. Spēles izveidota tā, ka zem secīgajiem cipariem ir burti, kuri sakārtoti alfabēta secībā, tas ir tikai spēles fons, šim saturam spēlē nav nozīmes, bet tas sniedz spēlētājam papildus informāciju, spēlājot spēli, šī informācija iegulst atmiņā. Spēlē cipari jāsaliek augošā secībā no kreisās uz labo pusi. Spēlē ir izveidota pašpārbaudes metode, kas spēlētājam ļauj pamanīt un labot kļūdu, ja spēlētājs izvēlējies pareizu ciparu atbilstīgā aplītī, tad tas iezīmējas zaļš ar zaļu “ķeksīti”, ja nepareizi, tad ar sarkanu aplīti. Spēli var turpināt tikai tad, ja kļūdas ir izlabotas. Par katru līmeni spēlētājs maksimāli saņem trīs punktus, ja kļūdījies, punktu skaits ir mazāks. Punktu skaitu var palielināt, spēlējot to pašu līmeni atkārtoti tūlīt vai pie tā atgriežoties vēlāk.

Materiālu veidoja
2022-08-22
Skatīt LICENCI