5.1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?


8

Lejupielādēt visu

Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Organismu pielāgotība videi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dzīvo organismu savstarpējā saistība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Uzdevuma “Dzīvo organismu savstarpējā saistība” pašvērtējuma lapa.

Kritēriju lapa

5

Barības ķēde

Atgādne

6

Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Šajā tematā skolēni padziļinās izpratni par organismu savstarpējo saistību barības ķēdēs, vajadzību pēc enerģijas ieguves un dzīves vides apstākļiem. Skolēni skaidros organismu pielāgotību noteiktai videi. Veidos izpratni par daudzveidīgas ēdienkartes nozīmi cilvēka dzīvē.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI