Vidusskola. 1. Sociālās attiecības un identitāte.


14

Lejupielādēt visu

Sociālās attiecības un identitāte.

Norādījumi skolotājiem

1

Sociālās attiecības un identitāte. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Personiskā un sociālā identitāte

Apraksts

3

Attieksme pret nepieņemamu varas politiku

Apraksts

4

Kas ir tolerance? Tolerances līmeņi

Apraksts

5

Kas raksturo reliģiskās kopienas?

Apraksts

6

Sociālās attiecības un identitāte. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Argumentēšana

Mācīšanās stratēģijas

8

Kādi faktori ietekmē cilvēka personības veidošanos un attīstību?

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Personības veidošanās un attīstība – vēsturisku personību piemēri

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Mūsdienu ētiskās problēmas un to iespējamie risinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Morāles dilemmas vēsturiski kritiskās situācijās

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Tolerances nozīme labu un cieņpilnu attiecību uzturēšanā sabiedrībā

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Sociālās attiecības un identitāte. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

14

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguves ietvaros skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, izzina faktorus, kas ietekmē personības attīstību un identitāti, analizē dažādu vēsturisku personību rīcību, lai izprastu viņu izvēles vēsturisko apstākļu kontekstā, kā arī veido izpratni par to, ka katrs indivīds ir sabiedrības daļa, un indivīdam sadarbojoties un iesaistoties ir iespējams ietekmēt procesus sabiedrībā. Skaidrojot sociālos procesus sabiedrībā, skolēni diskutē par brīvību kā vērtību, tiesiskumu, vienlīdzību un taisnīgumu kā sabiedrības labklājības un kopīgu interešu īstenošanas pamatu, tādējādi pilnveidojot argumentēšanas un debatēšanas prasmes. Temata apguve veicina prasmi paplašināt redzesloku, saskatīt lietu būtību, meklēt informāciju un to izvērtēt, identificēt un risināt dažādas problēmsituācijas, meklēt to risinājumus, formulēt argumentus dažādu pozīciju ietvaros un pamatot savu nostāju temata satura kontekstā.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI