Vidusskola. O.1. Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā.


8

Lejupielādēt visu

Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra. Specializētais kurss (valoda). Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Использование в речи языковых единиц разных уровнеиˇ

Temata atsegums skolēnam

3

Классификация терминов

Mācīšanās stratēģijas

4

Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā. Vārdnīca

Vārdnīca

5

Язык как знаковая система

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Проверочная работа по теме «Знак»

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra” specializētā kursa programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2022-07-04
Skatīt LICENCI