Vidusskola. O.1. Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā.


7

Lejupielādēt visu

Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Использование в речи языковых единиц разных уровнеиˇ

Temata atsegums skolēnam

2

Классификация терминов

Mācīšanās stratēģijas

3

Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Язык как знаковая система

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Проверочная работа по теме «Знак»

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Dažādu valodas līmeņu vienību izmantošana runā. Visi temata materiālis skolēnam kopāēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra” specializētā kursa programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI