2.4. Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu?


8

Lejupielādēt visu

Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā organizēt izstādi?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu? Vārdnīca

Vārdnīca

4

Kā raksturot savu pilsētu un novadu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kultūrvēstures objekta apraksts pēc plāna

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Vēstures pēdas mums apkārt – kultūrvēstures objekti

Atgādne

7

Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Cilvēks pavada brīvo laiku atbilstoši savām spējām un interesēm. Tāpēc skolēnam ir svarīgi prast izzināt savas spējas un intereses, lai sāktu izvirzīt mērķus nākotnei, kā arī plānotu savu mērķu sasniegšanu. Temata apguves laikā skolēnam piedāvāts uzzināt par dažādām profesijām nepieciešamām prasmēm un zināšanām, kā arī iespējām paplašināt savu pieredzi, izmēģinot dažādas nodarbes savu interešu un spēju attīstīšanai.

Materiālu veidoja
2021-03-30
Skatīt LICENCI