4.4. Laika prognoze. Dabas stihijas. Meteņu tradīcijas.


9

Lejupielādēt visu

Laika prognoze. Dabas stihijas. Meteņu tradīcijas.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laika prognoze. Dabas stihijas. Meteņu tradīcijas. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kas ir literārs tēls?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dabas katastrofas. Ko nozīmē pierādīt un kā to darīt?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā uzrakstīt pasaku?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā pastāstīt par dabas parādībām? Vārdu banka

Atgādne

6

Kā saprast laika prognozi? Vārdu darināšana ar izskaņu -ains

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kas ir frazeoloģismi? Salīdzinājumi ar vārdu kā

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Laika prognoze. Dabas stihijas. Meteņu tradīcijas. Visi temata materiāli skolēniem kopā.

Mācību līdzeklis

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-11-25
Skatīt LICENCI