7.1. Laiks skolā, tā izmantošana.


7

Lejupielādēt visu

Laiks skolā, tā izmantošana.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laiks skolā, tā izmantošana. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kas ir frazeoloģismi?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Darbības vārdu atvasināšana ar priedēkļiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Literārā varoņa raksturojums. Divdabis ar izskaņu -ošs, -oša

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā raksturot cilvēku? Frazeoloģismi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Laiks skolā, tā izmantošana. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-06-16
Skatīt LICENCI