9.1. Kā patstāvīgi plānot un īstenot programmēšanas projektu?


7

Lejupielādēt visu

Kā patstāvīgi plānot un īstenot programmēšanas projektu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā patstāvīgi plānot un īstenot programmēšanas projektu? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Ietvara Bootstrap lietošana HTML dokumentu papildināšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

JavaScript kodu piemēri

Atgādne

4

Kā lietot ietvaru Bootstrap HTML dokumentu papildināšanai?

Mācīšanās stratēģijas

5

Programmēšanas projekta plānošana un īstenošana. Snieguma līmeņa apraksts. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

6

Kā patstāvīgi plānot un īstenot programmēšanas projektu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Šajā tematā skolēni, izmantojot datorikas tematos gūto pieredzi, plānos, dokumentēs, izstādās un prezentēs programmēšanas projektu, kura ietvaros tiek risināta skaidri aprakstīta problēmsituācija.

Materiālu veidoja
2021-10-25
Skatīt LICENCI