Speciālā izglītība 8.3. Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā


7

Lejupielādēt visu

Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Polijas–Lietuvas un Zviedrijas kara rezultāti

Apraksts

2

Livonijas un Polijas–Lietuvas un Zviedrijas karu rezultāti

Apraksts

3

Livonijas bojāeja

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Vidzeme Zviedrijas varas laikā

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā. Vārdnīca

Vārdnīca

6

Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā” ir trešais temats Latvijas un pasaules vēsturē. Tematā piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu “Vēsture 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus, ar skolotāja palīdzību skolēni mācās izvērtēt Vidzemes, Latgales un Kurzemes–Zemgales vēsturiskās norises 16.–18. gs., lai izprastu to nozīmi šo teritoriju attīstībā. Skolotājs, veidojot uzdevumus, nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI