Vidusskola. 2. Analītiskā ģeometrija I: Līnijas vienādojums


12

Lejupielādēt visu

Analītiskā ģeometrija I: Līnijas vienādojums.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Analītiskā ģeometrija I: Līnijas vienādojums. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Attālums no punkta līdz taisnei plaknē

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Taisnes virziena koeficients, argumenta un funkcijas pieaugums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Taisnes vienādojums, tā izmantošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vienmērīga kustība koordinātu ass virzienā un pretēji tai

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Riņķa līnijas vienādojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Pakāpes vienādojums ar diviem mainīgajiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Taisnes vienādojums. Paralēlas taisnes

Mācīšanās stratēģijas

9

Taisnes vienādojums caur diviem punktiem; nogriežņa garums un tā viduspunkta koordinātas

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Taisnes vienādojumi, attālums starp diviem punktiem

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

11

Analītiskā ģeometrija I: Līnijas vienādojums. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

12

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šī temata apguves rezultātā skolēni spēs noteikt un pamatot koordinātu plaknē dotas plaknes figūras veidu, nezināmos lielumus un īpašības ; analizēt un raksturot kustības raksturlielumus (koordināta, pārvietojums, ātrums), sakarības starp tiem, izmantojot lineāru funkciju, ar to saistītos jēdzienus un ģeometriskos pārvietojumus.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI