7.3. Kā veido tabulas un strukturē informāciju izklājlapās?


17

Lejupielādēt visu

Kā veido tabulas un strukturē informāciju izklājlapās?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Šūnu adresācijas veidi

Temata atsegums skolēnam

2

Kādi ir šūnu adresācijas veidi?

Atgādne

3

Relatīvās šūnu adreses lietošana

Mācīšanās stratēģijas

4

Absolūtās šūnu adreses lietošana

Mācīšanās stratēģijas

5

Šūnu relatīvās un absolūtās adreses

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Absolūta un relatīvā adresācija

Uzskates līdzeklis

7

Relatīvās, absolūtās un jauktās šūnu adreses lietošana. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

8

Diagrammu (funkcijas grafiku)

Temata atsegums skolēnam

9

Kā diagrammai pievieno datu tabulu un etiķetes?

Atgādne

10

Kā diagrammai pievieno horizontālās un vertikālās režģlīnijas?

Atgādne

11

Diagrammas tūlītējai datu analīzei

Atgādne

12

Kā veido funkcijas grafiku izklājlapās?

Mācīšanās stratēģijas

13

Diagrammu veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

14

Kā veido tabulas un strukturē informāciju izklājlapās? Vārdnīca

Vārdnīca

15

Diagrammu veidošana. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

16

Kā veido tabulas un strukturē informāciju izklājlapās? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

17

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidota izpratne par dažādiem veidiem, kādos izklājlapas var izmantot kā racionālu instrumentu datu strukturēšanai. Temata ietvaros skolēniem tiek attīstīts ieradums pielietot racionālākos paņēmienus un dažādas lietotnes ātrākai liela apjoma datu apstrādei.

Materiālu veidoja
2021-06-14
Skatīt LICENCI