3.7. Kā veido telpiskus modeļus?


7

Lejupielādēt visu

Kā veido telpiskus modeļus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā veido telpiskus modeļus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Taisnstūru skaldnis. Telpiskas figūras

Atgādne

3

Telpiskas figūras izklājuma veidošana

Mācīšanās stratēģijas

4

Telpisku modeļu veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā veido telpiskus modeļus? Nobeiguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Kā veido telpiskus modeļus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Temats ir būtisks, jo skolēns attīstīta ģeometrisko iztēli, praktiski darbojoties ar plaknes un telpiskām figūrām.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI