4.2. Daba. Kā folkloras teksti (tautasdziesmas, mīklas, ticējumi, teikas) veido izpratni un saudzīgu attieksmi pret dabu?


5

Lejupielādēt visu

Daba. Kā folkloras teksti (tautasdziesmas, mīklas, ticējumi, teikas) veido izpratni un saudzīgu attieksmi pret dabu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Daba. Kā folkloras teksti (tautasdziesmas, mīklas, ticējumi, teikas) veido izpratni un saudzīgu attieksmi pret dabu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Folkloras žanri

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Atgādnes izveide par folkloras žanriem. Snieguma līmeņa apraksts

Kritēriju lapa

4

Daba. Kā folkloras teksti (tautasdziesmas, mīklas, ticējumi, teikas) veido izpratni un saudzīgu attieksmi pret dabu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

5

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-22
Skatīt LICENCI