Modulis “Pašaizsardzība” 1.–9. klasei


8

Lejupielādēt visu

Modulis “Pašaizsardzība”

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Modulis “Pašaizsardzība”. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Modulis “Pašaizsardzība”. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Pašaizsardzība. Mācīšanās stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

4

Pašaizsardzība. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Ko tu apgūsi pašaizsardzības modulī?

Atgādne

6

Pašaizsardzība. Materiāli vērtēšanai

Materiāli vērtēšanai

7

Modulis “Pašaizsardzība”. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis modulis ir būtisks?

Apgūstot un izpildot pašaizsardzības vingrinājumus, skolēni iemācīsies aizsargāt sevi un citus bīstamās situācijās, kurās rodas iespējami draudi veselībai vai dzīvībai, kā arī apgūs ātras reaģēšanas un lēmumu pieņemšanas iemaņas drošai rīcībai. Skolēni mācīsies un pilnveidos pašaizsardzības prasmes daudzveidīgos vingrinājumos, kurus iespējams iekļaut dažādās zināmās un jaunās situācijās, atbilstoši savām prasmēm, fiziskām spējām un veselībai atpazīs, izvēlēsies un lietos dažādas stratēģijas un taktikas paņēmienus atbilstoši situācijai, lai atbrīvotos no pretinieka.

Materiālu veidoja
2021-12-14
Skatīt LICENCI