Modulis “Pašaizsardzība” 1. - 9. klasei


8

Lejupielādēt visu

Modulis “Pašaizsardzība”

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Modulis “Pašaizsardzība”. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Modulis “Pašaizsardzība”. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Pašaizsardzība. Mācīšanās stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

4

Pašaizsardzība. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Ko tu apgūsi pašaizsardzības modulī?

Atgādne

6

Pašaizsardzība. Materiāli vērtēšanai

Materiāli vērtēšanai

7

Modulis “Pašaizsardzība”. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis modulis ir būtisks?

Apgūstot un izpildot pašaizsardzības vingrinājumus, skolēni iemācīsies aizsargāt sevi un citus bīstamās situācijās, kurās rodas iespējami draudi veselībai vai dzīvībai, kā arī apgūs ātras reaģēšanas un lēmumu pieņemšanas iemaņas drošai rīcībai. Skolēni mācīsies un pilnveidos pašaizsardzības prasmes daudzveidīgos vingrinājumos, kurus iespējams iekļaut dažādās zināmās un jaunās situācijās, atbilstoši savām prasmēm, fiziskām spējām un veselībai atpazīs, izvēlēsies un lietos dažādas stratēģijas un taktikas paņēmienus atbilstoši situācijai, lai atbrīvotos no pretinieka. Apgūtās prasmes varēs pielietot, lai ātri pieņemtu lēmumus dažādās dzīves situācijās. Tās veidos ieradumu ievērot izvirzītos noteikumus arī ikdienas situācijās. Pašaizsardzības vingrinājumus skolēni izpildīs vieglā tempā, ar ierobežotu pretošanos, lai maksimāli izvairītos no iespējamām traumām. Apgūstot jebkuru paņēmienu, raksturos situāciju, kādā to var lietot. Veicot pašaizsardzības vingrinājumus, skolēni imitēs traumu gūšanas situācijas un pieņems izsvērtus lēmumus rīcībai, lai sniegtu pirmo palīdzību. Pašaizsardzības moduli var apgūt atbilstoši plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, beidzot 3., 6. un 9.klasi, vai arī apgūt visas moduļa prasmes viena mācību gada vai izglītības posma laikā, veltot tam lielāku stundu skaitu.

Materiālu veidoja
2021-03-15
Skatīt LICENCI