Vidusskola. Āra fiziskās aktivitātes.


9

Lejupielādēt visu

Sports un veselība. Pamatkurss. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Āra fiziskās aktivitātes.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Āra fiziskās aktivitātes. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Āra fiziskās aktivitātes. Mācīšanās stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

4

Āra fiziskās aktivitātes. Vingrinājumi/uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Āra fiziskās aktivitātes. Materiāli vērtēšanai

Materiāli vērtēšanai

6

Āra fiziskās aktivitātes. Atgādne

Atgādne

7

Āra fiziskās aktivitātes. Vardnīca

Vārdnīca

8

Āra fiziskās aktivitātes. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis modulis ir būtisks? Fizisko aktivitāšu modulī “Āra fiziskās aktivitātes” skolēni darbosies daudzveidīgās vieglatlētikas, parkūra, orientēšanās, tūrisma pārgājienu, nūjošanas, slēpošanas, slidošanas un pārvietošanās ar braucamlīdzekļiem aktivitātēs, izmantojot apkārtējo vidi un pieejamos resursus. Šāds āra fizisko aktivitāšu sadalījums ieviests, lai skolēns atbilstoši savai veselībai un spējām izmēģinātu praktiski darboties pēc iespējas dažādākās aktivitātēs un spētu izvēlēties sev piemērotākās (no skolas piedāvājumā esošajām), ar kurām vēlēsies nodarboties otrajā un trešajā kursa apguves gadā. Piedaloties dažādās āra fiziskās aktivitātēs, skolēni uzlabos un nostiprinās veselību, kā arī gūs iespēju pierādīt sevi, iegūt pārliecību par sevi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku.

Materiālu veidoja
2022-03-16
Skatīt LICENCI