4.5. Kas ir programmēšana un kā programmē vizuālajā vidē?


7

Lejupielādēt visu

Kas ir programmēšana un kā programmē vizuālajā vidē?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ir programmēšana un kā programmē vizuālajā vidē? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā programmē vizuālajā vidē?

Atgādne

3

Algoritmi ikdienā un vizuālajā programmēšanas vidē

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kas ir programmēšana un kā programmē vizuālajā vidē? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Animēta stāsta izveide ar programmēšanas palīdzību. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

6

Kas ir programmēšana un kā programmē vizuālajā vidē? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidotas iemaņas programmēšanā, atkļūdošanā, digitāla produkta radīšanā.

Materiālu veidoja
2022-02-01
Skatīt LICENCI