Speciālā izglītība. Dažādi lielumi un mēri. Garuma mēri


9

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Garuma mēri

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem un skolēniem

1

Mērīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Garuma mēri

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kura mērvienība piemērotāka nosaukto objektu mērīšanai?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Garuma mēri un darbības ar tiem.

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Latvijas garākās upes

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Garuma mēri

Atgādne

7

Mērogs

Atgādne

8

Dažādi lielumi un mēri. Garuma mēri. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Temats ir iekļauts izdevumā “Matemātika 7.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Mācību un metodiskais līdzeklis”.

Materiālu veidoja
2021-02-02
Skatīt LICENCI