7.5. Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats?


9

Lejupielādēt visu

Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā raksturot vietas klimatu, izmantojot klimata kartes? Soļi Rezultāts Padomi

Atgādne

2

Kā zīmēt klimatogrammu?

Atgādne

3

Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

4

Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā veidot klimatogrammu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā raksturot vietas klimatu, izmantojot klimata kartes?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Vietas klimata raksturojums

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguves mērķis ir veidot izpratni par klimata atšķirībām uz Zemes un klimatu ietekmējošiem apstākļiem, kā arī attīstīt prasmi izmantot daudzveidīgus informācijas avotus, lai raksturotu vietas klimatiskos apstākļus. Svarīgi ir pielietot matemātiskās un digitālās prasmes klimata datu apstrādē un attēlošanā.

Materiālu veidoja
2021-05-12
Skatīt LICENCI