Speciālā izglītība. 8.1. Atklājumu un baznīcas reformu laikmets


10

Lejupielādēt visu

Atklājumu un baznīcas reformu laikmets

Norādījumi skolotājiem

1

Reformu laikmets

Apraksts

2

Renesanse

Apraksts

3

Ģeogrāfiskie atklājumi

Apraksts

4

Pārmaiņas kristīgajā baznīcā. Mārtiņš Luters

Apraksts

5

Reformu laikmets. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Ģeogrāfiskie atklājumi. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Pārmaiņas kristīgajā baznīcā. Mārtiņš Luters. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Renesanse. Mācību projekts

Mācību projekts

9

Atklājumu un baznīcas reformu laikmets. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Atklājumu un baznīcas reformu laikmets” ir pirmais apgūstamais temats Latvijas un pasaules vēsturē 8. klasē. Tematā piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu “Vēsture 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Skolēni gūst priekšstatu par jauno laiku sākumu 15.–16. gs. mijā, par svarīgākajiem notikumiem šajā laika periodā – renesansi, Lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem, reformācijas sākumu un attīstību. Materiālā piedāvātos aprakstus skolotājs var pārveidot – pievienot informāciju un attēlus, pārveidot vieglākā valodā u.c. Skolotājs atbilstoši skolēna spējām var piedāvāt tekstus no mācību grāmatām, interneta vietnēm, preses izdevumiem par doto tematu. Skolotājs, veidojot uzdevumus, nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-05-07
Skatīt LICENCI