4.4. Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?


7

Lejupielādēt visu

Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kas var raksturot cilvēku?

Atgādne

3

Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā? Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Prezentācija. Skolēnu savstarpējais vērtējums

Kritēriju lapa

5

Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šī temata ietvaros svarīgi aktualizēt to, ka katrā novadā ir cilvēki, kuri nesavtīgi darbojas citu cilvēku labā – sniedz palīdzību, riskējot ar savu labklājību un dzīvību, kā arī nodarbojas ar labdarību. Viņu devums ir nozīmīgs gan vietējā, gan valsts mērogā. Tāpēc sadarbībā ar dzimtās valodas skolotāju skolēns iepazīst šādus cilvēkus, diskutē par šo personu paveikto un personīgajām īpašībām, kas nodrošinājušas panākumus. Skolēns nodarbojas ar novadpētniecību – pēta novadā vai pilsētā nozīmīgu un interesantu cilvēku ieguldījumu sabiedrības labā. Izzinot dažādu cilvēku dzīvesstāstus, skolēnam ir iespēja pilnveidot sevi un rast iedvesmu. Temata apguves laikā vēlams sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, kopā organizējot pasākumus ar/par novadniekiem. Apgūstot šo tematu, skolēns attīsta kritiskās domāšanas un pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes.

Materiālu veidoja
2020-10-19
Skatīt LICENCI