7.1. Ritms, mūzika, kustības. Kā es varu apgūtos ritma elementus izmantot savas radošās idejas realizācijai?


10

Lejupielādēt visu

Ritms, mūzika, kustības. Kā es varu apgūtos ritma elementus izmantot savas radošās idejas realizācijai?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Ritms, mūzika, kustības. Kā es varu apgūtos ritma elementus izmantot savas radošās idejas realizācijai? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Mūzika 7. klasei

Vārdnīca

3

Ritms mūzikā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā veidot dziesmas pavadījumu?

Mācīšanās stratēģijas

5

Nošu ilgumi, pauzes

Atgādne

6

Nošu grupēšana. Metrs, taktsmēri, tempa apzīmējumi

Atgādne

7

Dziesmas pavadījuma veidošanas prasmes. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

8

Pavadījuma prezentācijas prasmes. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

9

Ritms, mūzika, kustības. Kā es varu apgūtos ritma elementus izmantot savas radošās idejas realizācijai? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

10

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI