9.2. Kā programmējot radīt sabiedrībai derīgu digitālu risinājumu?


7

Lejupielādēt visu

Kā programmējot radīt sabiedrībai derīgu digitālu risinājumu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā programmējot radīt sabiedrībai derīgu digitālu risinājumu? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Programmēšanas projekta, kurš risina paša izvēlētu problēmu, izstrāde tekstuālā programmēšanas vidē

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā izstrādāt testēšanas plānu?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kāda dokumentācija nepieciešama risinājuma izstrādē?

Atgādne

5

Programmēšanas projekta, kurš risina paša izvēlētu problēmu, izstrāde tekstuālā programmēšanas vidē. Snieguma līmeņa apraksts. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

6

Kā programmējot radīt sabiedrībai derīgu digitālu risinājumu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Izstrādājot noslēguma programmēšanas projektu – radot sabiedrībai derīgu digitālu risinājumu –, skolēnam būs iespēja pielietot pamatskolas datorikas kursā gūto iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-10-25
Skatīt LICENCI