Matemātika optimālajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba paraugs un programma


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Valsts pārbaudes darba mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu matemātikā atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 6. pielikumam “Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti matemātikas mācību jomā” optimālajā mācību satura apguves līmenī un iegūt datus skolēnu snieguma un mācību satura izvērtēšanai, metodisko ieteikumu izstrādei un profesionālās pilnveides plānošanai izglītības iestādes, dibinātāja un valsts līmenī. Valsts pārbaudes darba adresāts – skolēni, kuri ir apguvuši matemātikas mācību jomas sasniedzamos rezultātus optimālajā mācību satura apguves līmenī.

Materiālu veidoja
2022-02-14
Skatīt LICENCI