1.2. Ģimene. Izskats. Vieta, kur dzīvojam. Gatavošanās Jaungada svētkiem un to svinēšana.


12

Lejupielādēt visu

Ģimene. Izskats. Vieta, kur dzīvojam. Gatavošanās Jaungada svētkiem un to svinēšana.

Norādījumi skolotājiem

1

Ģimene. Izskats. Vieta, kur dzīvojam. Gatavošanās Jaungada svētkiem un to svinēšana. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā lasīt afišu?

Atgādne

3

Kā vērtēt klasesbiedra norunātu dzejoli?

Kritēriju lapa

4

Apģērbu un apavu nosaukumi

Mācību spēle

5

Kā pastāstīt par savu ģimeni?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā pastāstīt par savu izskatu un apģērbu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā pastāstīt par gatavošanos svētkiem?

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Kā pateikt novēlējumu? Kā uzrakstīt apsveikumu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Kā sacerēt pasaku?

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Kā lasīt afišu? Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Ģimene. Izskats. Vieta, kur dzīvojam. Gatavošanās Jaungada svētkiem un to svinēšana. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI