Vidusskola. 1. Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas?


9

Lejupielādēt visu

Programmēšana I. Pamatkurss. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā novērtēt un uzlabot specifikāciju?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā lietot versiju vadības sistēmu?

Atgādne

6

Kā ar programmēšanas palīdzību risināt problēmas?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas? Materiāli vērtēšanai

Materiāli vērtēšanai

8

Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidota sapratne par to, kā programmēšanas projektā tiek formulēta specifikācija, kā tā atšķiras no lietotāja vēlmju apraksta un kā atšķirt labu specifikāciju no sliktas. Skolēni praktizējas specifikācijas lasīšanā un neskaidru detaļu precizēšanā, kā arī specifikācijas īstenošanā, programmējot risinājumu, – šīs būs būtiskas prasmes turpmākajās kursa tēmās.

Materiālu veidoja
2022-03-16
Skatīt LICENCI