Vidusskola. 7. Trigonometrija I: Sinusa un kosinusa funkcijas.


9

Lejupielādēt visu

Trigonometrija I: Sinusa un kosinusa funkcijas.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Trigonometrija I: Sinusa un kosinusa funkcijas. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Sakarība starp grādiem un radiāniem

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Ko ietekmē koeficientu maiņa? Pētījums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Triangulācijas metode. Darbs ar tekstu

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Trigonometriskas funkcijas grafika konstruēšana

Mācīšanās stratēģijas

6

Matemātiskais pieraksts

Materiāli vērtēšanai

7

Sinusa un kosinusa funkcijas

Materiāli vērtēšanai

8

Trigonometrija I: Sinusa un kosinusa funkcijas. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Gadskārtu maiņa, sirds darbība, skaņas viļņa svārstības – visus šos procesus vieno tas, ka tie ir periodiski. Dažus periodiskos procesus var modelēt ar sinusa un kosinusa funkcijas palīdzību, savukārt zināšanas par šo funkciju īpašībām ļauj izdarīt secinājumus par minēto procesu norisi noteiktos apstākļos. Apgūstot šo tematu tiks paplašināta un padziļināta izpratne par funkcijas jēdzienu, atklātas un lietotas sinusa un kosinusa funkciju īpašības t. sk., fizikālu parādību un lielumu raksturošanai.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI