7. 2. Kā definē ģeometriskas figūras?


6

Lejupielādēt visu

Kā definē ģeometriskas figūras?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Zināšanu sistematizēšana, veidojot vizuālu personalizētu atgādni.

Mācīšanās stratēģijas

2

Figūru definīciju veidošana un izvērtēšana.

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā definē ģeometriskas figūras?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Informācijas pārveidošana: vārdiska – simboliska – vizuāla.

Atgādne

5

Kā definē ģeometriskas figūras? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Šajā tematā ir divi galvenie satura fokusi: 1) figūru definēšana; 2) izpratnes veidošana par pierādīšanu un jēdzienu “teorēma”.

Materiālu veidoja
2020-12-23
Skatīt LICENCI