6.6. Ceļojums laikā


9

Lejupielādēt visu

Ceļojums laikā

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Ceļojums laikā. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Laika apstākļa vārdu noteikšana tekstā un to pareizrakstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Laika apstākļa vārdu izmantošana radošajā darbā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Darbības vārdu pārveidošana nenoteiksmē un pareizrakstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Laika apstākļa vārdu pareizrakstība

Atgādne

6

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

7

Ceļojums laikā. Vārdnīca

Vārdnīca

8

Ceļojums laikā. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-09-08
Skatīt LICENCI