VIEGLI LASĪT. 8.4. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus?


8

Lejupielādēt visu

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vielu izvadīšana

Atgādne

3

Cilvēka urīnizvadorgānu sistēma

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Ūdens iztvaikošana caur augu lapām

Pētniecības / Laboratorijas darbs

5

Pētnieciskā laboratorijas darba “Ūdens iztvaikošana caur augu lapām” vērtēšanas kritēriji. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

6

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Nostiprina zināšanas, kā formulēt jautājumus, argumentu precizēšanai izmantojot sakarības starp pētījuma lielumiem, veicot eksperimentu par transpirācijas izmaiņām dažādu faktoru ietekmē. Analizē un apstrādā eksperimenta laikā iegūtos datus, novērtējot to precizitāti un ticamību, tādējādi attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus. Attīsta ieradumu izvadorgānu sistēmas traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai.

Materiālu veidoja
2022-04-21
Skatīt LICENCI