Speciālā izglītība. 7.4. Kam un kā palīdz palīgvārdi?


6

Lejupielādēt visu

Kam un kā palīdz palīgvārdi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Предлог

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Служебные части речи. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Служебные части речи. Atgādne

Atgādne

4

Междометия

Atgādne

5

Kam un kā palīdz palīgvārdi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

“Kam un kā palīdz palīgvārdi?” ir ceturtais temats mazākumtautības (krievu) valodā 7. klasē. Skolēni mācās atšķirt palīgvārdus no patstāvīgajiem vārdiem pēc nozīmes, formas, funkcijas un sintaktiskās lomas teikumā, ņemt vērā to specifiku un stilistiskās iespējas, lai izmantotu piemērotus valodas līdzekļus, kā arī dažādu struktūru teikumus efektīvai secīgai runai un noteikta veida, stila un žanra teksta veidošanai. Izmanto pieklājības izsauksmes vārdus un citus produktīvas saskarsmes paņēmienus efektīvai saziņai. Skolēni apgūst tematus “Palīgvārdi” un “Izsauksmes vārdi”. Skolēni attīsta savas lasīšanas un pareizrakstības prasmes, kā arī prasmi strādāt ar dažādu veidu tekstiem. Skolotājs izvēlas grūtības pakāpi, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas un iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-03-01
Skatīt LICENCI