Vidusskola. 5. Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā.


12

Lejupielādēt visu

Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā.

Norādījumi skolotājiem

1

Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Biznesa kanva/Dzīvais biznesa plāns

Mācīšanās stratēģijas

3

19 teikumu argumentētā eseja

Mācīšanās stratēģijas

4

Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā. Vārdnīca

Vārdnīca

5

Izvēles situācija, alternatīvās izmaksas un nākotnes plānošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Fiskālā politika

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Ražošanas resursu, preču, pakalpojumu un naudas plūsmas modelis

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Darba tirgus

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Finanšu pratība

Apraksts

10

Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā

Atgādne

11

Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Kāpēc šis temats ir svarīgs? Temata apguves laikā skolēnam būs iespēja saprast savu vietu un lomu valsts ekonomikā. Tas varētu sekmēt apzinīgas, uz ilgtspējīgu attīstību un energoefektīvu darbību orientētas personības attīstību, kas spēj pieņemt uz resursu taupīšanu vērstus, savas un sabiedrības labklājības attīstību veicinošus lēmumus.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI