Šķēršļu pārvarēšana 1.-3. klasei (lēkšana, līšana, kāpšana, rāpšanās, velšanās)


8

Lejupielādēt visu

Šķēršļu pārvarēšana

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Šķēršļu pārvarēšana. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Šķēršļu pārvarēšana. Mācīšanās stratēģija

Mācīšanās stratēģijas

3

Šķēršļu pārvarēšana. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Šķēršļu pārvarēšana. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Atceries, kā tu vari pārvarēt šķēršļus

Atgādne

6

Šķēršļu pārvarēšana. Materiāli vērtēšanai

Materiāli vērtēšanai

7

Šķēršļu pārvarēšana. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Šajā modulī skolēns pilnveido lēkšanas, līšanas, kāpšanas, rāpšanās, velšanās prasmes atšķirīgās vidēs ar ritma, virziena, tempa maiņu pa daudzveidīgām virsmām un reljefu uz vietas un kustībā individuāli, pārī vai mazā grupā. Apgūtās lēkšanas, līšanas, kāpšanas, rāpšanās, velšanās prasmes droši lietos rotaļās, spēlēs un šķēršļu joslās dažādās vidēs uz atšķirīgiem segumiem.

Materiālu veidoja
2021-02-22
Skatīt LICENCI