8.2. Kā darbojas tirgus?


6

Lejupielādēt visu

Kā darbojas tirgus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā darbojas tirgus? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Lietišķā spēle “Iepirkšanās tirgū”

Mācību spēle

3

Tirgus un tā mehānismi

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

4

Kā darbojas tirgus? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā darbojas tirgus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

6

Galveno uzmanību ieteicams pievērst skolēnu izpratnes veidošanai par tirgū esošajām likumsakarībām (pieprasījuma/piedāvājuma un preces cenas savstarpējā sakarība) un faktoriem, kas ietekmē pircēja un ražotāja/pārdevēja rīcību. Tāpēc skolotājiem tiek piedāvāts izspēlēt ar skolēniem lietišķo spēli “Iepirkšanās tirgū”, kuras laikā skolēni varēs pārliecināties par pieprasījuma likuma izpausmi reālajā dzīvē. Par to, kāda prece tiks “pirkta” spēles laikā, skolēni var vienoties paši, vai skolotājs piedāvā savu variantu. Pirms spēles skolēni izvelk kartītes ar norādīto naudas summu (skat. 1. pielikumu). Šī spēle veicinās arī apzinīgākas attieksmes veidošanos pret skolēnu rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu. Ar pārbaudes darba palīdzību, kuram tiek pievienots arī pašvērtējums, skolēni varēs konstatēt savu izpratni par apgūto tematu. Daļa skolēnu vasaras mēnešos, iespējams, jau iesaistīsies darba tirgū, tāpēc šīs tēmas apguves laikā ir būtiski, lai skolēni saprastu darba tirgus specifiku, reālo situāciju Latvijā un tās cēloņus. Šī izpratne palīdzēs skolēniem rūpīgāk plānot savu nākotni, izvēloties izdevīgāko alternatīvu.

Materiālu veidoja
2021-06-19
Skatīt LICENCI