Speciālā izglītība. 5.4. Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?


4

Lejupielādēt visu

Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem? Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Bērnu tiesības un pienākumi

Atgādne

3

Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

4

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Kā un kāpēc palīdzēt līdzcilvēkiem?” ir ceturtais temats sociālajās zinībās 5. klasē. Skolēni ar GAT gūst priekšstatu par to, ka cilvēki ir savstarpēji saistīti, katram ir tiesības un pienākumi citam pret citu un pret sabiedrību kopumā. Skolēni ar skolotāja palīdzību mācās izvērtēt dažādus sociāli atbildīgus rīcības veidus, to ietekmi uz līdzcilvēkiem un vidi. Skolēni skolotāja vadībā mācās sastādīt rīcības plānu , pēc kura īsteno kādu no sociālās palīdzības veidiem (izvēlas mērķauditoriju, palīdzības veidu, izdomā nosaukumu, noskaidro nepieciešamos resursus un īstenošanas laiku). Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar GAT veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI