Vidusskola. 4. Oksidēšanās–reducēšanās procesi.


8

Lejupielādēt visu

Oksidēšanās–reducēšanās procesi.

Norādījumi skolotājiem

1

Oksidēšanās–reducēšanās procesi. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Oksidēšanās–reducēšanās procesi. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Pētījums par paņēmieniem aizsardzībai pret metālu koroziju

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Oksidēšanās–reducēšanās reakcijas norise

Atgādne

5

Oksidēšanās–reducēšanās reakciju vienādojumu sastādīšana, izmantojot elektronu bilances metodi

Mācīšanās stratēģijas

6

Sāļu šķīdumu un kausējumu elektrolīze

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Oksidēšanās–reducēšanās procesi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šajā tematā skolēni pilnveido izpratni par likumsakarībām, kuras nosaka ķīmisko reakciju norisi. Padziļināti pētītas ķīmiskās reakcijas, kuru pamatā ir elektronu pāreja starp reaģējošajām vielām. Tiek pilnveidota prasme aprakstīt šādas ķīmiskās pārvērtības ar elektronu bilances vienādojumiem. Savukārt elektronu bilances vienādojumus izmanto reakcijas vienādojuma koeficientu noteikšanai. Tematā skolēni pilnveido prasmi izmantot metālu aktivitātes rindu un metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, lai prognozētu elektrolīzes produktus un metāliem raksturīgo reakciju norisi. Pētniecības prasmi skolēni attīsta, veicot pētījumu par metālu pretkorozijas aizsardzību.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI