5.2. Tas nav kino, tā ir dzīve. Kas ir saziņas situācija, un kā lietot tai atbilstošus valodas līdzekļus?


11

Lejupielādēt visu

Tas nav kino, tā ir dzīve.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tas nav kino, tā ir dzīve. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Saziņas nolūks. Kā veidot sarunu, lai panāktu to, ko vēlos?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pieturzīmes tiešās runas teikumos

Atgādne

4

Darbības vārdi tiešās runas piebildē. Kā izvēlēties precīzāko vārdu?

Mācīšanās stratēģijas

5

Saziņas nolūks un argumenti

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Dialoga “Kā pierādīt vecākiem, ka man vajag suni?” veidošana, izmantojot argumentāciju

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Dialoga “Kā pierādīt savu taisnību?” veidošana un vērtēšana

Mācīšanās stratēģijas

8

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

9

Vārdnīca

Vārdnīca

10

Tas nav kino, tā ir dzīve. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

11

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI