Speciālā izglītība. 9. Es un pilsēta.


9

Lejupielādēt visu

Es un pilsēta.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

2

My town map

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

3

My town map. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

4

Information signs

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Information signs. Key

Uzdevumi / Vingrinājumi
Pieejams tikai skolotājiem

6

Giving directions

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Information signs

Atgādne

8

Es un pilsēta. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

9

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI